Poskytujeme kvalitní a vysoce odborné služby

Naše geodetická kancelář nabízí komplexní služby v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Poskytujeme kvalitní a vysoce odborné služby v krátkých dodacích lhůtách také díky používáním nejmodernější měřické a výpočetní techniky.

Práce v katastru nemovitostí

Vyhotovování geometrických plánů (rozdělení pozemků, vyznačení budov, věcná břemena atd.) Vytyčování vlastnických hranic pozemků.

Práce inženýrské geodézie

Zaměření skutečného provedení staveb. Polohopisné a výškopisné podklady pro projekt. Činnost odpovědného geodeta. Zaměřování inženýrských sítí. Kontrolní měření v průběhu výstavby. Vytyčování stavebních objektů aj.

Poradenství a konzultace v oblasti katastru nemovitostí

Poradenství a konzultace v oblasti katastru nemovitostí včetně zprostředkování sepsání smluv o převodu vlastnictví.

Nezávazná poptávka

Nechte si vypracovat nezávaznou
kalkulaci na míru dle vašich požadavků

Chci poslat poptávku